מסעדות בפראג 

                                                            "Mizlala " מסעדה כשרה בפראג המזללה

                                                            (Golem Restaurant) גולאש בלחם ,מסעדת הגולם